Autorské práva

Ako autorka tohto blogu si vyhradzujem právo publikovať svoje názory a myšlienky. Tieto nesmú byť bez môjho vedomia uverejnené na žiadnom inom mieste na internete alebo mimo neho. 

Všetky články, rozhovory, či fotografie sú mojimi, a preto si neželám, aby boli bez môjho vedomia publikované či šírené na iných stránkach. Nemám problém poskytnúť tieto fotky tomu, kto si o ne zažiada v prípade, že pri nich bude uvedené moje meno.

Ak sa nestotožňujete s mojim názorom, prosím, vyjadrite ho slušne a bez urážok. Každý máme iný názor, no dôležité je navzájom sa rešpektovať a vypočuť sa. 

Taktiež by som bola rada, keby ste v komentároch dôležitý moment v deji označili slovom SPOILER, aby ste tak neprezrádzali informácie nič netušiacim čitateľom. Komentáre obsahujúce takýto moment deja bez správneho označenia budem okamžite mazať. 


No comments :

Post a Comment